076-5659330

Didactiek en Visie

Gestalt-Art leren = Ervarend experimenterend en subjectief leren


Kennis uit de eerste hand verwerf je door al doende je weg te gaan, by ‘trial and succeeding’. Door te proberen en succes te verwerven, waarbij het leerproces minstens zo belangrijk is als het leerresultaat. Het leerproces in de gestalt-art opleiding is een relationele gebeurtenis waarin vier kernelementen aanwezig zijn:
1) het leeronderwerp, 2) de lerares 3) de leerling, en 4) de leeromgeving.

In gestalt-art therapie wordt het leeronderwerp en de leerling niet opgesplitst: de leerling is het leeronderwerp en het leeronderwerp is de persoon (leerling) in contact.
In de opleiding en in ons werk als gestaltart-therapeuten spreken wij over het uitvoeren van experimenten, iets proefondervindelijk eigen maken. Lees zoveel je kunt, luister naar verhalen en ervaringen van andere mensen en besef dan dat alle kennis die je op die manier verwerft, geleende kennis is. Je zult dus zelf, al gaande en doende, jouw eigen wijsheid verwerven.

De opleiding tot gestalt-art therapeut is een groeigerelateerde opleiding. In die zin prevaleert de groei, een zich verwerven, de vorderingen daarmee, en therapeutische vaardigheden boven de cognitieve kennis. Voor die groei is het noodzakelijk dat de leerling zichzelf inzet.

 In ervarend experimenterend en subjectief leren, of betekenisvol leren is er sprake van:
persoonlijke betrokkenheid: 
de leerling is in al zijn hoedanigheden (als complete persoon) in het leren aanwezig.

Eigen initiatief:
de leerling verbindt zich met het gevoel en de behoefte van ontdekken, van reiken naar, van vatten en begrijpen, van eigen maken, ook wanneer de aanzet of prikkel van buitenaf komt. Er is sprake van een intrinsieke drijfveer.

Doordringend leren:
het leerproces zal het inzicht, gedrag, de instelling, misschien zelfs de persoonlijkheid van degene die leert veranderen. Er worden eigen ontdekkingen (= nieuw) gedaan.

Waardevol leren:
de lerende weet (intuïtief) of het leerproces aan haar behoefte voldoet, of het haar/ hem brengt wat zij/ hij leren wil, of het de duisternis van onwetendheid die zij/ hij ervaart verlicht. De reflectie en evaluatie berust duidelijk bij degene die leert.

Zinvol leren:
de essentie van het leerproces is het zinvolle. Wanneer dit soort leren plaatsvindt, wordt het element van zinvol zijn voor degene die leert in het hele ervaren ingebouwd. De lerende geeft zin en is zin, dit in tegenstelling tot heeft zin.

Visie

Spiritualiteit is de persoonlijke ervaring van de contactgrens tussen het geestelijke en het stoffelijke, dit is de feitelijke plek waar leven en heelworden plaatsvindt. Geest en lichaam kun je wel onderscheiden, maar niet scheiden.

Gestalt gaat over geheel(d). In ons opleidingstraject staan we voor een belevende gedegen aanpak. Dit betekent dat je gedurende je individuele- en groepsproces gaandeweg de theoretische begrippen leert voelen (ervaringsgericht), leert begrijpen (hoofd), leert herkennen en leert toepassen. Steeds zullen we ‘ervaren’ hand in hand te laten gaan met het bestuderen van theorie. De inspiratie is telkens de wens, de behoefte , het verlangen dat de studenten(groep) als leermateriaal inbrengt. Ons opleidingsaanbod is er op gericht te groeien van binnenuit, als verankerend gegeven. Je ontwikkelt jouw eigen wijsheid.

Wij geloven dat je geen bekwame therapeut wordt zonder cliënt te zijn. Alles dat jij ervaart, beleeft en verwerkt kun je ook aan je cliënten brengen. Je kunt alleen dat geven aan de ander dat je ook aan jezelf geeft/ toestaat.
De basis van jou, als gestalt-art therapeut is je eigen persoon in relatie tot de ander(en).

Gedurende het kernprogramma zal de aandacht steeds verder verschuiven van het cliënt zijn naar therapeut worden (zie hiervoor ook onder studietraject en studiebelasting). Je oefent tijdens je opleidingsweekenden en in de huiswerkgroepen die plaatsvinden.

Openingstijden

Volgens agenda en op afspraak

Adres

Tilburgseweg 223 4817BD Breda

Telefoon

076-5659330