076-5659330

Over Gestalt

Gestalttherapie heeft zich ontwikkeld vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw en heeft haar wortels in de gestaltpsychologie, de fenomenologie en in de psychoanalyse. Ze is een internationaal erkende therapie en is een benadering vertrekkend vanuit de beleving van de cliënt (experiënteel). Gaandeweg de jaren zijn nieuwe inzichten toegevoegd en (wetenschappelijk) beschreven.
De belangrijkste grondleggers van de gestalttherapie zijn Laura en Fritz Perls en Paul Goodman.

De gestalttherapie is een holistische therapievorm. Dit betekent dat uitgegaan wordt van het geheel en van het gegeven dat een deel het totaal beïnvloed. Een belangrijk grondbegrip is het hier en nu: in de therapie wordt verondersteld dat in het hier en nu alles aanwezig is: historie en toekomstperspectief. Het actuele ervaren van cliënt en therapeut staat voorop. Het hier en nu is een dynamisch contactproces en wordt ondersteund met experimenten. Hierbij wordt al doende een ‘oplossing’ uitgevonden. Dit heet groei.

De gestalttherapie veronderstelt het aanwezig zijn van een natuurlijk aanwezig vermogen tot zelfheling. Dit zelfhelend vermogen zal altijd proberen de balans te herstellen. Dit gegeven is belangrijk omdat dit betekent dat ieder mens de meest wijze persoon is met betrekking tot zijn/ haar eigen proces. In gestalttherapie gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid voor denken, voelen en handelen.

Openingstijden

Volgens agenda of op afspraak

Adres

Tilburgseweg 223 4817BD Breda

Telefoon

076-5659330