076-5659330

Toelatingsvoorwaarden & aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het kernprogramma indien je de voorbereidende fase hebt doorlopen. Dit betekent dat je een gestalt-art jaargroep of een combinatie van individuele therapie en een beeldende jaargroep hebt gevolgd. Hierin geef je blijk van voldoende vermogen tot reflectie. Ook andersoortige therapie-ervaring en eventueel een beeldende jaargroep kan gelden als toelating voor het kernprogramma. Dit is ter beoordeling van de opleiders.

Je bent bereid om creatieve vormen te onderzoeken en te ontwikkelen en hieraan tijd en aandacht te besteden. Dit kan ook een vorm zijn die je al eigen is.

Je hebt bij voorkeur een opleiding op HBO/ WO niveau genoten. Afwijkingen hiervan worden met je besproken in het aanmeldingsgesprek. NB: wij hechten meer waarde aan je persoonlijke ontwikkeling dan aan de diploma’s die je in je bezit hebt.

Je meldt je aan voor het kernprogramma door een aanmeldingsbrief te schrijven waarin je je motivatie om deel te nemen duidelijk maakt. Je aanmeldingsbrief laat je vergezeld gaan van een overzicht van je therapie-ervaring en de belangrijkste gebeurtenissen in jouw levensloop en hoe jij je hier toen bij voelde en nu bij voelt. Tevens voeg je kopij bij van de diploma’s die relevant zijn voor je opleidingstraject.

En dan…

Na ontvangst van de aanmeldingsbrief ontvang je een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek met twee opleiders. Samen kijken we dan, aan de hand van de door jou verstrekte gegevens, of je deelname definitief kan worden.
NB: De aanmeldingsgesprekken voor het kernprogramma 2022-2026 vinden plaats tussen 1-5 en 1-9-2022. De kosten voor het aanmeldingsgesprek bedragen 75 euro.

Je intentie is het gehele kernprogramma te doorlopen. Je verbindt je dus in principe voor vier jaar en je bent bereid op alle centrale bijeenkomsten en thuiswerkbijeenkomsten aanwezig te zijn. Na elk opleidingsjaar vindt er een evaluatie plaats en wordt in overleg, besloten tot het al dan niet voortzetten van de opleiding in het volgende jaar.

Openingstijden

Volgens agenda en op afspraak

Adres

Tilburgseweg 223 4817BD Breda

Telefoon

076-5659330